Om SCG

SCG är ett privat aktiebolag vilket är registrerat som ett konsumentkreditinstitut under Finansinspektionens tillsyn. Även Konsumentverket är tillsynsmyndighet.

Bolaget startades 2011 för att på lång sikt utvecklas till ett kreditmarknadsbolag riktat mot privatpersoner och företag.