Om SCG

SCG är ett privat aktiebolag vilket är registrerat som ett konsumentkreditinstitut under Finansinspektionens tillsyn. Även Konsumentverket är tillsynsmyndighet.

Huvudägare av Swedish Credit Group AB är främst Willebrand Invest AB och Magni Invest AB.

Bolaget startades 2011 för att på lång sikt utvecklas till ett kreditmarknadsbolag riktat mot privatpersoner och företag. SCGs uppdrag är att bygga en långsiktig kundbas genom att skapa värde och kostnadsbesparingar för sina kunder och samtidigt en god avkastning för sina ägare och investerare.